Standard EURO - 4

KIPERI (STANDARD EURO-4)

KAMAZ-65111-46
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TEŽINSKI PARAMETRI I OPTEREĆENJE
Nosivost vozila, kg. 14000
Ukupna masa, kg. 25200
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 19000
Opterećenje na prednji most, kg. 6200
Ukupna masa vučnog voza, kg. 38200
Ukupna masa prikolice, kg. 13000
Masa vozila opremljenog gorivom i mazivom, kg. 11125
Opterećenje na prednji most, kg. 5025
GLAVNI PRENOS
Prenosni odnos*** 5,43
MOTOR
Prečnik cilindra i hod klipa, mm. 120/130
Maks. korisni obrtni moment, Nm(kp.m). 1275(130)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1300
Maksimalna korisna snaga, kW(KS). 221(300)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1900
Model motora 740.662-300
Radna zapremina, l. 11,76
Položaj i broj cilindara V-položaj, 8
Sistem dovoda goriva Common Rail
Stepen kompresije 17,9
Tip motora Dizel sa turbokompresorom, sa međuhladjenjem kompresorskog vazduha
KABINA
Izvedba Bez ležaja za spavanje
Tip kabine Smeštena iznad motora, sa visokim krovom
TOČKOVI I GUME
Dimenzije oboda (naplatka) 7,5-20 ili 8,25-22,5 (7,5-22,5)
Dimenzije guma 11.00R20 ili 11.00R22,5
Tip točkova Diskosni
Broj točkova na jednoj osovini na istoj strani. Dva
Tip guma Pneumatske sa unutrašnjom gumom ili bez unutrašnje gume
MENJAČKA KUTIJA
Model MK ZF9S1310
Tip Mehanička, 9-to stepena
Upravljanje Mehaničko, daljinsko
KORPA (PLATFORMA) KIPERA
Smer istovara Otpozadi
Zapremina platforme, m3 8,2
Ugao podizanja platforme, step. 52
SISTEM NAPAJANJA
Zapremina rezervoara za gorivo, l. 210+210
KVAČILO
Pogon Hidraulički sa pneumatskim pojačavačem
Tip Sa dijafragmom, jednom lamelom, mod.ZF&SACHS MFZ430.
KOČNICE
Pogon Pneumatski
Dimenzije, prečnik doboša, mm. 400
Širina kočionih obloga, mm. 140
KARAKTERISTIKE VOZILA SA UKUPNOM MASOM.
Spoljašnji gabaritni poluprečnik zaokreta, m. 11,3
Maksimalna brzina, min.km/h. 80
Ugao savladjivanja uspona, min.,% (step.) 18(10)
ELEKTROOPREMA
Akumulatori, V/Ah. 2x12/190
Generator, V/Vt. 28/3000
Napon, V. 24

KAMAZ-65201-73
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TEŽINSKI PARAMETRI I OPTEREĆENJE
Nosivost vozila, kg. 19000
Ukupna masa, kg. 41000
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 26000
Opterećenje na prednji most, kg. 15000
Masa vozila opremljenog gorivom i mazivom, kg. 15430
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 7950
Masa vozila opremljenog gorivom i mazivom, kg. opterećenje prvu i zadnju osovinu, kg. 7480
GLAVNI PRENOS
Prenosni odnos*** 5,11
MOTOR
Prečnik cilindra i hod klipa, mm. 120/130
Maks. korisni obrtni moment, Nm(kp.m). 1766(180)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1300
Maksimalna korisna snaga, kW(KS). 294(400)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1900
Model motora 740.73-400 (Evro-4)
Radna zapremina, l. 11,76
Položaj i broj cilindara V-položaj, 8
Sistem dovoda goriva Common Rail
Stepen kompresije 17,9
Tip motora Dizel sa turbokompresorom,
sa međuhladjenjem kompresorskog vazduha
KABINA
Izvedba Bez ležaja za spavanje
Vešanje Pneumatsko
Tip kabine Smeštena iznad motora,
sa visokim krovom
TOČKOVI I GUME
Dimenzije oboda (naplatka) 9,0-22,5
Dimenzije guma 315/80 R22,5
Tip točkova Diskosni
Broj točkova na jednoj osovini na istoj strani. Dva
Tip guma Pneumatske, bez unutrašnje gume
MENJAČKA KUTIJA
Model MK ZF16S1825
Prenosni broj na prenosima 1-13,8;11,54/2-9,49;7,93/3-6,53;5,
46/4-4,57;3,82/5-3,02;2,53/6-2,08; 1,74/7-1,43; 1,2/8-1; 0,84/3x-12,92
Tip Mehanička, 16-to stepena
Upravljanje Mehaničko, daljinsko
Broj prenosa MK 8
KORPA (PLATFORMA) KIPERA
Unutrašnje dimenzije platforme, mm. 5750x2300x1220
Smer istovara Otpozadi
Zapremina platforme, m3 16
Presek Pravougaoni ili ovalni
Ugao podizanja platforme, step. 55
SISTEM IZDUVNIH GASOVA I NEUTRALIZACIJE
Zapremina rezervoara sa tečnošću za neutralizaciju, l. 35
Tip Auspuh sa neutralizatorom
SISTEM NAPAJANJA
Zapremina rezervoara za gorivo, l. 210
KOČNICE
Pogon Pneumatski
Dimenzije, prečnik doboša, mm. 420
Širina kočionih obloga, mm. 180
KARAKTERISTIKE VOZILA SA UKUPNOM MASOM.
Spoljašnji gabaritni poluprečnik zaokreta, m. 11,5
Maksimalna brzina, min.km/h. 90
Ugao savladjivanja uspona, min.,% (step.) 25(14)
ELEKTROOPREMA
Akumulatori, V/Ah. 2x12/190
Generator, V/Vt. 28/2000
Napon, V. 24

KAMAZ-6522-43
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Standard: Euro 4

KOMPLETACIJE
6522-6012-43 Razvodnik snage RS6522(KAMAZ)/Točkovi bez unutrašnje gume/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
6522-6042-43 Razvodnik snage RS6522(KAMAZ)/Točkovi bez unutrašnje gume/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
Model
Dopunska oprema Reduktor izvoda snage (RIS).
TEŽINSKI PARAMETRI I OPTEREĆENJE
Nosivost vozila, kg. 19000
Ukupna masa, kg. 33100
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 25600
Opterećenje na prednji most, kg. 7500
Masa vozila opremljenog gorivom i mazivom, kg. 14025
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 8000
opterećenje prednji most, kg. 6025
GLAVNI PRENOS
Prenosni odnos*** 5,11 ili 5,143
Tip prenosa: Udvojen, sa centralnim konusnim prenosom i planetarnim prenosom u točkovima.
MOTOR
Prečnik cilindra i hod klipa, mm. 120/130
Maks. korisni obrtni moment, Nm(kp.m). 1766(180)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1250-1350
Maksimalna korisna snaga, kW(KS). 294(400)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1900
Model motora 740.632-400(Evro-4)
Radna zapremina, l. 11,76
Položaj i broj cilindara V-položaj, 8
Sistem dovoda goriva Common Rail
Stepen kompresije 17,9
Tip motora Dizel sa turbokompresorom,
sa međuhladjenjem kompresorskog vazduha
KABINA
Izvedba Bez ležaja za spavanje
Vešanje Pneumatsko
Tip kabine Smeštena iznad motora,
sa visokim krovom
TOČKOVI I GUME
Dimenzije oboda (naplatka) 8,5-20
Dimenzije guma 12,00 R20
Broj točkova na jednoj osovini na istoj strani. Dva
Tip guma Pneumatske, bez unutrašnje gume.
MENJAČKA KUTIJA
Model MK ZF16S1820
Tip Mehanička, 16-to stepena
Upravljanje Mehaničko, daljinsko
RAZVODNIK SNAGE
Tip Mehanički, dvostepeni sa blokadom medjuosovinskog diferencijala.
Upravljanje Pneumatsko
KOČNICE
Pogon Pneumatski
Dimenzije, prečnik doboša, mm. 420
Širina kočionih obloga, mm. 180
KARAKTERISTIKE VOZILA SA UKUPNOM MASOM.
Spoljašnji gabaritni poluprečnik zaokreta, m. 12,5
Dubina savladjivanja gaza, m. 1,8
Maksimalna brzina, min.km/h. 80
ELEKTROOPREMA
Generator, V/W. 28/3000
Napon, V. 24

KAMAZ 6520-73
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Standard Euro-4

KOMPLETACIJE
6520-6013-29(K4) Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Aerodinamička nastrešnica za zaštitu od sunca/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
6520-6014-29(K4) Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Aerodinamička nastrešnica za zaštitu od sunca/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
6520-6041-73 Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Aerodinamička nastrešnica za zaštitu od sunca/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
6520-26010-73 Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Aerodinamička nastrešnica za zaštitu od sunca/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
6520-26012-73 Razvodnik snage u skladu sa KD( standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Aerodinamička nastrešnica za zaštitu od sunca/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
6520-26014-73 Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Aerodinamička nastrešnica za zaštitu od sunca/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
6520-26020-73 Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Srednje sedište/Aerodinamička nastrešnica za zaštitu od sunca/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
65201-26012-73 Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Aerodinamička nastrešnica za zaštitu od sunca/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
6520-26015-73 Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi/ Točkovi bez unutrašnje gume/Točkovi sa unutrašnjom gumom/Aerodinamička nastrešnica za zaštitu od sunca/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
Model
Dopunska oprema Vučno-kvačni uređaj (u zavisnosti od kompletacije).
Nosivost vozila, kg. 20000
Dozvoljena masa prikolice, kg. 20000
Ukupna masa, kg. 33100
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 25600
Opterećenje na prednji most, kg. 7500
Ukupna masa vučnog voza 53100
Masa vozila opremljenog gorivom i mazivom, kg. 13025-14500
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 7720-8200
Opterećenje prednju osovinu, kg. 5305-6300
GLAVNI PRENOS
Prenosni odnos*** 5,11
MOTOR
Prečnik cilindra i hod klipa, mm. 120/130
Maks. korisni obrtni moment, Nm(kp.m). 1766(180)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1250-1350
Maksimalna korisna snaga, kW(KS). 294(400)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1900
Model motora 740.73-400 (Evro-4)
Radna zapremina, l. 11,76
Položaj i broj cilindara V-položaj, 8
Sistem dovoda goriva Common Rail
Stepen kompresije 17,9
Tip motora Dizel sa turbokompresorom,
sa međuhladjenjem kompresorskog vazduha
KABINA
Izvedba Bez ležaja za spavanje
Vešanje Pneumatsko
Tip kabine Smeštena iznad motora,
sa visokim krovom
TOČKOVI I GUME
Dimenzije oboda (naplatka) 9,00-22,5
Dimenzije guma 315/80 R22,5
Tip točkova Diskosni
MENJAČKA KUTIJA
Model MK ZF16S1820
Prenosni broj na prenosima 1-13,8;11,54/2-9,49;7,93/3-6,53;5,
46/4-4,57;3,82/5-3,02;2,53/6-2,08; 1,74/7-1,43; 1,2/8-1; 0,84/3x-12,92
Tip Mehanička, 16-to stepena
Upravljanje Mehaničko, daljinsko
PLATFORMA KIPERA
Smer istovara Otpozadi
Zapremina platforme, m3 12 ili 16 ili 20
Ugao podizanja platforme, step. 50
SISTEM IZDUVNIH GASOVA I NEUTRALIZACIJE
Zapremina rezervoara sa tečnošću za neutralizaciju, l. 35
Tip Auspuh sa neutralizatorom
SISTEM NAPAJANJA
Zapremina rezervoara za gorivo, l. 350
KVAČILO
Pogon Hidraulični sa pneumatskim pojačavačem.
Tip Sadijafragmom i jednom lamelom.
KOČNICE
Pogon Pneumatski
Dimenzije, prečnik doboša, mm. 420
Širina kočionih obloga, mm. 180
KARAKTERISTIKE VOZILA POD PUNOM MASOM.
Spoljašnji gabaritni poluprečnik zaokreta, m. 9,3
Maksimalna brzina, najmanje, km/h. 95
Ugao savlađivanja uspona, min.,% (step.) 25(14)
ELEKTROOPREMA
Akumulatori, V/A.h. 2x12/190
Generator, V/W. 28/2000
Napon, V. 24

ŠASIJA KAMAZ-43118-46
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Standard: Euro 4

KOMPLETACIJE
43118-6012-46 Razvodnik snage u skladu sa KD( standardni)/ Točkovi sa unutrašnjom gumom/Srednje sedište/Medjutočkovna blokada/Cerada-konstrukcija.
43118-6013-46 Razvodnik snage u skladu sa KD( standardni)/ Točkovi sa unutrašnjom gumom/Srednje sedište/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Cerada-konstrukcija.
43118-6078-08 Razvodnik snage u skladu sa KD( standardni)/ Točkovi sa unutrašnjom gumom/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka.
Model
Dopunska oprema Vučno-kvačni uređaj (VKU), reduktor izvoda snage (RIS), vitlo (u zavismnosti od kompletacije).
TEŽINSKI PARAMETRI I OPTEREĆENJE
Dozvoljena masa nadogradnje sa teretom, kg. 12680...12130 (u zavisnosti od kompletacije).
Ukupna masa vozila sa nadogradnjom, kg. 21600
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 15800
Opterećenje na prednji most, kg. 5800
Ukupna masa vučnog voza, kg. 33600
Ukupna masa prikolice, kg. 12000
Masa šasije opremljene gorivom i mazivom, kg. 8845...9395(u zavisnosti od kompletacije).
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 3810...4300(u zavisnosti od kompeltacije).
Opterećenje na prednji most, kg. 4785...5275(u zavisnosti od kompletacije).
GLAVNI PRENOS
Prenosni odnos*** 5,94
MOTOR
Prečnik cilindra i hod klipa, mm. 120/130
Maks. korisni obrtni moment, Nm(kp.m). 1275(130)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1300
Maksimalna korisna snaga, kW(KS). 221(300)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1900
Model motora 740.662-300
Radna zapremina, l. 11,76
Položaj i broj cilindara V-položaj, 8
Sistem dovoda goriva Common Rail
Stepen kompresije 17
Tip motora Dizel sa turbokompresorom,
sa međuhladjenjem kompresorskog vazduha
KABINA
Izvedba Bez ležaja za spavanje ili sa ležajem za spavanje(u zavisnosti od kompletacije).
Tip kabine Smeštena iznad motora, sa visokim ili niskim krovom (u zavisnosti od kompletacije).
TOČKOVI I GUME
Dimenzije oboda (naplatka) 10.00-20 ili 12.2-20,9 ( u zavisnosti od kompletacije).
Dimenzije guma 390/95R29 ili 425/85 R21(u zavisnosti od kompletacije).
Tip točkova. Diskosni
Tip guma Pneumatske, sa regulacijom pritiska.
MENJAČKA KUTIJA
Model MK ZF 9S1310
Prenosni odnosii na prenosima 1-9,48:2-6,58; 3-4,68;4-3,48;5-2,62;6-1,89;7-1,35;8-1,00;9-0,75;3X-8,97.
Tip Mehanička, 9-to stepena
Upravljanje Mehaničko, daljinsko
Broj prenosa u menjačkoj kutiji (MK). 9
RAZVODNIK SNAGE
Tip Mehanički, dvostepeni sa blokadom međuosovinskog diferencijala.
Upravljanje Pneumatsko
SISTEM NAPAJANJA
Zapremina rezervoara za gorivo, l. 210 ili 350 ili 210+210 ili 350+210 (u zavisnosti od kompletacije).
KVAČILO
Pogon Hidraulični sa pneumatskim pojačavačem.
Tip Sa dijafragmom, jednom lamelom, mod. ZF&SACHSMFZ430.
KOČNICE
Pogon Pneumatski.
Dimenzije, prečnik doboša, mm. 400
Širina kočionih obloga, mm. 140
KARAKTERISTIKE VOZILA SA UKUPNOM MASOM.
Spoljašnji gabaritni poluprečnik zaokreta, m. 11,5...12,9
Maksimalna brzina, min.km/h. 90
Dubina savladjivanja uspona, min. %, (step.). 31
ELEKTROOPREMA
Akumulatori, V/A-h. 2x12/190
Generator, V/W. 28/3000
Napon, V. 24

ŠASIJA KAMAZ-65222-43
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Standard Euro-4

KOMPLETACIJE
65222-6010-43 Razvodnik snage RS6522(KAMAZ)/ Točkovi sa unutrašnjom gumom/Srednje sedište/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka.
65222-6010-43 Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/ Točkovi sa unutrašnjom gumom/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka.
65222-6012-43 Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/ Točkovi sa unutrašnjom gumom/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka.
Model
Dopunska oprema Reduktor izvoda snage (RIS).
TEŽINSKI PARAMETRI I OPTEREĆENJE
Dozvoljena masa nadogradnje sa teretom, kg. 23100
Ukupna masa vozila, kg. 34000
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 26000
Opterećenje na prednji most, kg. 8000
Masa šasije opremljene gorivom i mazivom, kg. 10825
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 5100
Opterećenje prednji most, kg. 5275
GLAVNI PRENOS
Prenosni odnos*** 6,88
Tip prenosa Udvojen,sa centralnim konusnim prenosom i planetarnim prenosom u točkovima.
MOTOR
Prečnik cilindra i hod klipa, mm. 120/130
Maks. korisni obrtni moment, Nm(kp.m). 1766(180)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1250-1350
Maksimalna korisna snaga, kW(KS). 294(400)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1900
Model motora 740.632-400
Radna zapremina, l. 11,76
Položaj i broj cilindara V-položaj, 8
Sistem dovoda goriva Common Rail
Stepen kompresije 17,9
Tip motora Dizel sa turbokompresorom,
sa međuhladjenjem kompresorskog vazduha
KABINA
Izvedba Bez ležaja za spavanje
Vešanje Pneumatsko
Tip kabine Smeštena iznad motora,
sa visokim krovom
TOČKOVI I GUME
Dimenzije oboda (naplatka) 11.25-20
Dimenzije guma 16.00 R20
Tip točkova Diskosni
Tip guma Pneumatske, sa unutrašnjom gumom
MENJAČKA KUTIJA
Model MK ZF 16S1820
Prenosni broj na prenosima 1-13,8-11,54;2-9,49-7,93;3-6,53-546;4-4,57-3,82;5-3,02-2,53;6-2,08-1,74;7-1,43-1,20;8-1,00-0,84;3X-12,92-10,80.
Tip Mehanička, 16-to stepena
Upravljanje Mehaničko, daljinsko
Broj prenosa u menjačkoj kutiji(MK) 8
RAZVODNIK SNAGE
Tip Mehanički, dvostepeni sa blokadom međuosovinskog diferencijala.
Upravljanje Pneumatsko
SISTEM NAPAJANJA
Zapremina rezervoara za gorivo, l. 350
KVAČILO
Pogon Hidraulični sa pneumatskim pojačavačem.
Tip Sa dijafragmom, jednom lamelom, mod. ZF&SACHSMFZ430.
KOČNICE
Pogon Pneumatski
Dimenzije, prečnik doboša, mm. 420
Širina kočionih obloga, mm. 180
KARAKTERISTIKE VOZILA POD PUNOM MASOM.
Spoljašnji gabaritni poluprečnik zaokreta, m. 12
Maksimalna brzina, najmanje, km/h. 90
Ugao savlađivanja uspona, min., %, (stepeni). 25 (14°)
ELEKTROOPREMA
Akumulatori, V/A.h. 2x12/190
Generator, V/W. 28/3000
Napon, V. 24

ŠASIJA KAMAZ-65201-73
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Standard: Euro 4

KOMPLETACIJE
65201-26012-73 Razvodnik snage u skladu sa KD( standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Aerodinamička nastrešnica za zaštitu od sunca/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
Model
Dopunska oprema Reduktor izvoda snage (RIS).
TEŽINSKI PARAMETRI I OPTEREĆENJE
Dozvoljena masa nadogradnje sa teretom, kg. 30000
Ukupna masa vozila, kg. 41000
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 26000
Opterećenje na prvu i drugu osovinu, kg. 15000
Masa šasije opremljene gorivom i mazivom, kg. 10930
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 4600
Opterećenje na prvu i drugu osovinu, kg. 6330
GLAVNI PRENOS
Prenosni odnos*** 5,11 ili 5,55
MOTOR
Prečnik cilindra i hod klipa, mm. 120/130
Maks. korisni obrtni moment, Nm(kp.m). 1766(180)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1250-1350
Maksimalna korisna snaga, kW(KS). 294(400)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1900
Model motora 740.73-400
Radna zapremina, l. 11,76
Položaj i broj cilindara V-položaj, 8
Sistem dovoda goriva Common Rail
Stepen kompresije 17,9
Tip motora Dizel sa turbokompresorom,
sa međuhladjenjem kompresorskog vazduha
KABINA
Izvedba Bez ležaja za spavanje.
Tip kabine Smeštena iznad motora, sa visokim krovom.
TOČKOVI I GUME
Dimenzije oboda (naplatka) 9,00-22,5
Dimenzije guma 315/80 R22,5
Tip točkova. Diskosni
Tip guma Pneumatske, sa unutrašnjom gumom ili bez unutrašnje gume.
MENJAČKA KUTIJA
Model MK ZF 16S1825
Prenosni odnosii na prenosima 1-13,8-11,54;2-9,49-7,93;3-6,53-5,46;4-4,57-3, 82 ;5-3,02-2,53;6-2,08-1,74;7-1,43-1,20;8-1,00-0,84;3X-12,92-10,80.
Tip Mehanička, 16-to stepena
Upravljanje Mehaničko, daljinsko
Broj prenosa u menjačkoj kutiji (MK). 8
SISTEM IZDUVNIH GASOVA I NEUTRALIZACIJE
Zapremina rezervoara sa tečnošću za neutralizaciju, l. 35
Tip Auspuh, zajedno sa neutralizatorom.
SISTEM NAPAJANJA
Zapremina rezervoara za gorivo, l. 210
KVAČILO
Pogon Hidraulični sa pneumatskim pojačavačem.
Tip Sa dijafragmom, jednom lamelom, mod. ZF&SACHSMFZ430.
KOČNICE
Pogon Pneumatski.
Dimenzije, prečnik doboša, mm. 420
Širina kočionih obloga, mm. 180
KARAKTERISTIKE VOZILA SA UKUPNOM MASOM.
Spoljašnji gabaritni poluprečnik zaokreta, m. 11,5
Maksimalna brzina, min.km/h. 90
Ugao savlađivanja uspona, min. %(step.). 25%
ELEKTROOPREMA
Akumulatori, V/A-h. 2x12/190
Generator, V/W. 28/2000
Napon, V. 24

ŠASIJA KAMAZ-65115-A4
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Standard Euro-4

KOMPLETACIJE
65115-6059-23(A4) Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Točkovi sa unutrašnjom gumom/Srednje sedište/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
65115-6058-23(A4) Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Točkovi sa unutrašnjom gumom/Srednje sedište/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
65115-6056-23(A4) Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Točkovi sa unutrašnjom gumom/Srednje sedište/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
Model
Dopunska oprema Reduktor izvoda snage (RIS), vučno-kvačni uređaj (u zavisnosti od kompletacije).
TEŽINSKI PARAMETRI I OPTEREĆENJE
Dozvoljena masa nadogradnje sa teretom, kg. 17925(15325/*17825(15225)/**17575 (u zavisnosti od kompletacije).
Ukupna masa vozila, kg. 25200(22400)
Opterećenje na zadnje postolje, kg. 19000(16850)
Opterećenje na prednju osovinu, kg. 6200(5550)
Ukupna masa vučnog voza, kg. 38200(36400)
Ukupna masa prikolice, kg. 13000(14000)
Masa šasije opremljene gorivom i mazivom, kg. 7275(7075)/*7375 (7175)/**7625(u zavisnosti od kompletacije).
Opterećenje na prednje postolje, kg. 3900(3700)/*3900(3750)/**4000(u zavisnosti od kompletacije).
Opterećenje na prednju osovinu, kg. 3375/*3475(3425)/**3626(u zavisnosti od kompletacije).
GLAVNI PRENOS
Prenosni odnos*** 5,43 ili 5,94 ili 6,53(u zavisnosti od kompletacije).
MOTOR
Maks. korisni obrtni moment, Nm(kp.m). 1097(112)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1400
Maksimalna korisna snaga, kW(KS). 219(298)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 2500
Model motora Cummins ISB6.7e4 300
Radna zapremina, l. 6,7
Položaj i broj cilindara Redni, 6
Sistem dovoda goriva Common Rail
Stepen kompresije 17,3
Tip motora Dizel sa turbokompresorom,
sa međuhladjenjem kompresorskog vazduha
KABINA
Izvedba Bez ležaja za spavanje ili sa ležajem za spavanje.
Tip kabine Smeštena iznad motora, sa visokim ili niskim krovom (u zavisnosti od kompletacije).
TOČKOVI I GUME
Dimenzije oboda (naplatka) 7,5-20 ili 7,5-22,5 ili 8,25-22,5(u zavisnosti od kompletacije).
Dimenzije guma 10.00R20 ili 11.00R20 ili 11.00 R22,5( u zavisnosti od kompletacije).
Tip točkova Diskosni
Tip guma Pneumatske, sa unutrašnjom gumom ili bez unutrašnje gume (u zavisnosti od kompletacije).
MENJAČKA KUTIJA
Model MK ZF9S1310 ili KAMAZ-144(u zavisnosti od kompletacije).
Prenosni odnosi na prenosima Mod. ZF9S1310:1-9,48;2-6,68;3-4,68;4-3,48;5-2,62;6-1,89;7-1,35;8-1,00;9-0,75;3X-8,97 mod.KAMAZ-144;1-7,82,2-4,03;3-2,50;4-1,53;5-1,00,3X-7,38.
Tip Mehanička, 9-to stepena
Upravljanje Mehaničko, daljinsko
Broj prenosa u menjačkoj kutiji(MK) 9
SISTEM IZDUVNIH GASOVA I NEUTRALIZACIJE
Zapremina rezervoara sa tečnošću za neutralizaciju, l. 35
Tip Auspuh, zajedno sa neutralizatorom.
SISTEM NAPAJANJA
Zapremina rezervoara za gorivo, l. 210 ili 350 ili 500 ( u zavisnosti od kompletacije).
KVAČILO
Pogon Hidraulični sa pneumatskim pojačavačem.
Tip Sa dijafragmom, jednom lamelom.
KOČNICE
Pogon Pneumatski
Dimenzije, prečnik doboša, mm. 400
Širina kočionih obloga, mm. 140
KARAKTERISTIKE VOZILA POD PUNOM MASOM.
Spoljašnji gabaritni poluprečnik zaokreta, m. 9,7
Maksimalna brzina, min.km/h. 100
Ugao savlađivanja uspona, min., %, (stepeni). 25 (14°)
ELEKTROOPREMA
Akumulatori, V/A.h. 2x12/190
Generator, V/W. 28/2000
Napon, V. 24

ŠASIJA KAMAZ-4308-R4
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Standard: Euro 4

KOMPLETACIJE
4308-6037-28(R4) Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/Točkovi bez unutrašnje gume/Aerodinamička nastrešnica za zaštitu od sunca/
Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštitaRazvodnik snage u skladu sa KD( standardni)/ Točkovi bez unutrašnje gume/Srednje sedište/Medjutočkovna blokada/Držač rezervnog točka/Bočna zaštita.
4308-6063-28(R4) Razvodnik snage u skladu sa KD(standardni)/ Točkovi bez unutrašnje gume/Srednje sedište/Medjutočkovna blokada/
Držač rezervnog točka/Bočna zaštita/Cerada-konstrukcija.
4308-6083-28(R4) Razvodnik snage u skladu sa KD( standardni)/ Točkovi bez unutrašnje gume/Srednje sedište/Medjutočkovna blokada/
Držač rezervnog točka/Bočna zaštita/Cerada-konstrukcija.
Model
Dopunska oprema Vučno-kvačni uredjaj (VKU),reduktor izvoda snage (RIS).
TEŽINSKI PARAMETRI I OPTEREĆENJE
Dozvoljena masa prikolice, kg. 8000
Ukupna masa vozila, kg. 11900
Opterećenje na zadnji most, kg. 7550
Opterećenje na prednju osovinu, kg. 4350
Ukupna masa vučnog vozila, kg. 19900
Masa vozila opremljene gorivom i mazivom, kg. 5200
Opterećenje na zadnji most, kg. 1950
Opterećenje na prednju osovinu, kg. 3250
GLAVNI PRENOS
Prenosni odnos*** 4,22
Tip/td> Hipoidni
MOTOR
Maks. korisni obrtni moment, Nm(kp.m). 925(94)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 1400
Maksimalna korisna snaga, kW(KS). 178(242)
Pri frekvenciji obrtanja radilice, ob/min. 2500
Model motora Cummins ISB6.7e4 245
Radna zapremina, l. 6,7
Položaj i broj cilindara Redni, 6
Tip motora Dizel sa turbokompresorom,
sa međuhladjenjem kompresorskog vazduha
KABINA
Izvedba Bez ležaja za spavanje ili sa ležajem za spavanje.
Tip kabine Smeštena iznad motora, sa visokim krovom.
TOČKOVI I GUME
Dimenzije oboda (naplatka) 6,75-19,5
Dimenzije guma 245/70 R19,5
Tip točkova. Diskosni a profilisanim naplatkom.
Tip guma Bez unutrašnje gume.
MENJAČKA KUTIJA
Model MK ZF6S1000
Prenosni odnosii na prenosima 1-6,75;2-3,60;3-2,12;4-1,39;5-1,00;6-0,78;3X-6,06.
Tip Mehanička, 6-to stepena.
Upravljanje Mehaničko, daljinsko
Broj prenosa u menjačkoj kutiji (MK). 9
SISTEM IZDUVNIH GASOVA I NEUTRALIZACIJE
Zapremina rezervoara sa tečnošću za neutralizaciju, l. 35
Tip Auspuh, zajedno sa neutralizatorom.
SISTEM NAPAJANJA
Zapremina rezervoara za gorivo, l. 210
KVAČILO
Pogon Hidraulični sa pneumatskim pojačavačem.
Tip Sa jednom lamelom, dijafragmom, potisnog tipa, mod. ZF&SACHS MF395.
KOČNICE
Dimenzije, cola, mm. 19,5"
Tip Diskosne (prednje i zadnje).
KARAKTERISTIKE VOZILA SA UKUPNOM MASOM.
Spoljašnji gabaritni poluprečnik zaokreta, m. 9,6
Maksimalna brzina, min.km/h. 100
Ugao savlađivanja uspona, min. %(step.). 25 (14°)
ELEKTROOPREMA
Akumulatori, V/A-h. 2x12/190
Generator, V/W. 28/2000
Napon, V. 24

SPECIJALNE NADOGRADNJE NA ŠASIJI KAMAZ

VOZILO ZA PREVOZ SMEĆA CMZL-9G


Sa istovarom smeća otpozadi na šasiji sa pogonom na gas KAMAZ-4308 (4x2) – N O V O!

- Motor snage 190KS
- Korisna zapremina karoserije 9m3
- Ugrađen klima uređaj u kabini
- Smanjenje troškova za gorivo 2-3 puta
- Smanjenje troškova eksploatacije (nisu potrebni skupi sistemi katalizacije)
- Smanjen nivo buke pri radu motora
- Smanjen nivo toksičnih materija u izduvnim gasovima (više u odnosu na zahteve Evro-4)
- Elektronski sistem upravljanja sa atomatskim, poluautomatskim i ručnim režimima
- Sistem videonadzora za praćenje radne zone
- Monitor sistema videonadzora sa funkcijom praćenja uputstava za rad sa nadogradnjom
- Sistem kontrole težine tereta koji se prevozi, sa mogućnošću veze preko sistema "Glonass"
- Sistem praćenja količine utovara u kontejnere sa mogućnošću veze preko sistema "Glonass"
- Automatski centralizovani sistem podmazivanja


Vozilo za odvoz smeća

CMZL-9G sa istovarom otpozadi predviđen je za automatski i ručni istovar tvrdog komunalnog otpada iz standardnih kontejnera zapremine 0,12 m3 i 1,1 m3 u karoseriju, njihovo pričvršćenje, transportovanje i mehanički istovar u mestima utilizacije. Pogon radnih organa je hudraulični. Utovar komunalnog otpada vrši se pomoću zahvata mehanizma za istovar (sledećim redosledom: zahvat, podizanje, istovar, istresanje i vraćanje kontejnera na mesto). Primena elektronskog upravljanja radnim organima daje mogućnost obavljanja svih radnih operacija na automatskom i poluautomatskom režimu. Pomeranje smeća, radi ravnomernijeg popunjavanja karoserije, vrši se sabijajućom pločom, koja sabijajući smeće, pomera potisnu ploču u prednji deo karoserije. Istovar smeća vrši se podizanjem bunkera pomoću hidrocilindara, dok dalji istivar smeća vrši potisna ploča. Sistem za snabdevanje gorivom vozila opremljen je sa 4 rezervoara (balona), koji su smešteni na ramu: sa leve strane 2 po 100l, sa desne strane 2 po 80 l. Ukupna zapremina gasnih rezervoara (balona) iznosi 360 l, koji primaju 72 m3 sabijenog prirodnog gasa pri pritisku od 200 atm.

VOZILO ZA PREVOZ SMEĆA: CMZL-9G

Model
Korisna zapremina karoserije, m3. 9
Korisna zapremina bunkera, m3. 1,25
Masa smeća, kg. 3300
Koeficijent sabijanja smeća pri specifičnoj masi TBO 120 kg/m3. do 9
Masa specijalne opreme, kg. 3950
Masa vozila opremljenog gorivom i mazivom, kg. 8100
Ukupna masa, kg. 11900
Prenos ukupne mase, kg:
- na prednjoj osovini 4350
- na zadnjem mostu 7550
Maksimalna brzina, min, km/h. 90
Gabaritne mere, mm.
Dužina 7750
Širina 2480
Visina 2795
Rastojanje među točkovima 3500
Vreme utovara, sek. 14-16
Bazna šasija:
Model KAMAZ-4308-R
Motor:
Model IVECO N60 ENT G (Euro 5).
Tip Na gas, sa turbokmpresorom i hladjenjem vazduha, sa elektronskim doziranjem ubriugavanja i paljenjem pomoću varnice.
Položaj i broj cilindara Redni/6
Maksimalna snag, kW/KS 147(190)
Gorivo Prirodni sabijeni gas, GOST 27577.

TERENSKI AUTOBUS ZA PREVOZ RADNIKA

NEFAZ-4208-20-42
Na šasiji KAMAZ-5350(6x6)


- Bezbednost putnika terenskog autobusa, primena isključivo delova za prvu ugradnju, koji poseduju sertifikat podudarnosti sa propisima EEK OUN.
- Proizvod stabilnog kvaliteta. Obezbedjuje se primenom visokotehnološke opreme u proizvodnji. Od 2008 godine uveden sistem menadžmenta kvaliteta po standardu ISO 9001:2000(ISO9001-2013).
- Udoban pri eksploataciji: anatomska sedišta, udobna visina ulaza, prozori za razgledanje, grejač, klima uredjaj, držač rezervnog točka(DRT) na hidraulički pogon.
- Veliki efikasni radni vek terenskog autobusa. Garancija proizvodjača za furgon, proizveden po tehnologiji bez konstrukcije, iznosi 2g.

TERENSKI AUTOBUS ZA PREVOZ RADNIKA: NEFAZ-4208-20-42
Na šasiji KAMAZ-5350(6x6)

Tehničke karakteristike
Broj mesta za sedenje, kom. 28+2+1
Ukupan broj putnika 30
Masa vozila opremljenog gorivom i mazivom, kg. 10960
Ukupna masa autobusa, kg. 13100
Gabaritne dimenzije
Dužina 10005
Širina 2550
Visina 3680
Rastojanje između točkova, mm. 4100+1320
Trag prednjih/zadnjih točkova, mm. 2050/2050
Maksimalna brzina kretanja pod punom masom, km/h, najmanje. 85
Maksimalni uspon, koji savlađuje autobus, %, min. 40
Ugao poprečne statične stabilnosti autobusa sa nominalnim brojem putnika (na ispitnom stolu), najmanje. 30
Zapremina rezervoara za gorivo, desni/levi, l. 210/210
Motor:
Model KAMAZ-740.622-280 (Evro-4).
Tip Dizel sa turbokompresorom i hladjenjem kompresorskog vazduha.
Maksimalna korisna snaga, kW(KS) pri 1900 ob/min. 221(300)

AGREGAT ZA REMONT I ODRŽAVANJE PUMPNIH JEDINICA

NA ŠASIJI KAMAZ-43118-46(6X6)


Agregat AROK predvidjen je za remont i tehničko održavanje pumpnih jedinica u industriji nafte i gasa. Agregat može da obavlja sledeće operacije: zamena ulja u reduktorima, mehaničko podmazivanje svih sklopova pumpnih jedinica, radove zavarivanja i bravarske radove, farbanje opreme i postrojenja, uključujući obavljanje radova na visini do 12metara, radove utovara-istovar, prevoz različitih roba težine do 2000 kg, prevoz dežurne brigade do 6 lica.

Sastav opreme:
- Kabina karoserije sa grejanjem (grejač Webasto, planar) sa pravom prevoza dežurne brigade. Sedišta, sto, mikrofon.
- Oprema za gasno rezanje (baloni u kontejnerima na propan i kiseonik, sekač, lampa, komplet reduktora, creva za dovod kiseonika i propana).
- Oprema za zavarivanje(generator EG 202,7 snage do 30kW sa ispravljačem zavarivanja ili invertorom).
- Oprema za farbanje ( pult za farbanje).
- Oprema za punjenje konzistentnim mazivom( solidolpotiskivač C-322).
- Sistem za razvodjenje ulja sa prinudnim dovodom, u kompletu su zapremine sa grejačima.
- Skidajuća platforma za podizanje ljudi na visinu do 12 metara (opcija).
- Različiti alat i pribor za izvodjenje remontnih radova.

AGREGAT ZA REMONT I ODRŽAVANJE PUMPNIH JEDINICA: NA ŠASIJI KAMAZ-43118-46(6X6)

Tehničke karakteristike
Model 3902P1
Bazna šasija KAMAZ-43118-3017-46
Karoserija-furgon Od sendvič panela sa grejanjem.
Prostor za boravak
Prostor za izvodjenje radova
Oprema za zavarivanje: Pogonski agregat EG202.7
Oprema za gasno rezanje:
- kontejner sa kiseoničkim balonom
- kontejner sa propanskim balonom
Oprema za doziranje tečnog maziva:
- rezervoar za čisto ulje 1x200 l
- rezervoar za tečnost za pranje 1x100 l
- rezervoar za otpadno ulje 1x200 l
Radni sto sa sa mengelama TSS-160 - 1 kom.
Oprema za farbanje
Kran-manipulator:
- model FASSIF155A.0.23
- moment opterećenja, t.m 13,05
Nosivost,kg:
- na maksimalnom uzletu strele 10,05m. 1210
-na minimalnom uzletu strele, 2,15m. 6000
Teretna platforma, mm: 147(190)
(dužina x širina x visina) 2450x2500x600
Masa vozila opremljenog gorivom i mazivom, kg. 11500
Ukupna masa vozila, kg: 14150
- Na prednjem mostu/-Na zadnjem postolju 4500/9650
Maksimalna brzina, km/h. 90
Motor: 6000
Model KAMAZ-740.662-300(Euro-4)
Tip Dizel sa turbokompresorom i međuhladjenjem kompresorskog vazduha.
Maksimalna korisna snaga, kW(KS) pri 1900 ob/min. 221(300)